Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο 211 1844 763

Καθʼ έξιν αποβολές

Αρχική / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / Γενικές πληροφορίες / Καθʼ έξιν αποβολές

Καθʼ έξιν αποβολές

Καθ' έξιν (ή επαναλαμβανόμενες ή επανειλημμένες) αποβολές καλούνται οι επαναλαμβανόμενες, συνεχείς, αυτόματες αποβολές τριών και πλέον κλινικά αναγνωρισμένων κυήσεων.
 
Οι καθ' έξιν αποβολές ταξινομούνται σε δύο κατηγορίες, τις πρωτοπαθείς και τις δευτεροπαθείς.
 
Ο όρος πρωτοπαθείς αποβολές αναφέρεται σε γυναίκες που έχουν τρεις ή περισσότερες συνεχόμενες αυτόματες αποβολές με τον ίδιο σύντροφο και καμία κύηση που προχώρησε πέραν της 24ης εβδομάδας.
 
Ο όρος δευτεροπαθείς αποβολές αναφέρεται σε γυναίκες που είχαν τρεις αυτόματες αποβολές , με τον ίδιο σύντροφο, μετά τη γέννηση ενός παιδιού ή έναν ενδομήτριο θάνατο μετά την 24η εβδομάδα.

Η πρώτη κατηγορία συναντάται πιο συχνά από τη δεύτερη, αφού το 80% των ζευγαριών με καθ' έξιν αποβολές ανήκουν στην πρώτη κατηγορία και το υπόλοιπο 20% στη δεύτερη.
 
Η αιτιολογία των καθ' έξιν αποβολών είναι πολυπαραγοντική και περιλαμβάνει :
Γενετικά αίτια: Οι χρωμοσωμικές ανωμαλίες ενώ είναι η πιο κοινή αιτία σποραδικών αποβολών, συμβαίνουν σε μικρότερη συχνότητα στις γυναίκες με καθ' έξιν αποβολές. Τα ζευγάρια αυτής της κατηγορίας χρήζουν γενετικής συμβουλής.
 
Ενδοκρινολογικά αίτια: Σπανίως οι ορμονικές διαταραχές συμβάλλουν στην παρουσία καθ' έξιν αποβολών. Συνηθέστερα ο σακχαρώδης διαβήτης που δεν είναι υπό έλεγχο προκαλεί αποβολές ενώ σπανιότερα διαταραχές προλακτίνης, θυρεοειδούς μπορεί να ενοχοποιηθούν.
 
Θρομβοφιλία: Κληρονομική ή επίκτητη θρομβοφιλία, η τάση δηλαδή του αίματος της μητέρας να πήζει πιο εύκολα, ακόμη και ο συνδυασμός τους συχνά κρύβεται πίσω από τις καθ' έξιν αποβολές. Η θρομβοφιλία διαγιγνώσκεται με ειδικές αιματολογικές εξετάσεις.
 
Ανατομικές ανωμαλίες της μήτρας: εκ γενετής ανωμαλίες της μήτρας όπως είναι η δίκερως μήτρα, τα υποβλεννογόνια ινομυώματα, ενδομήτριοι πολύποδες, συμφύσεις ενδομητρίου κλπ. Σε αυτή την κατηγορία σωστό είναι να αναφέρουμε και την ανεπάρκεια του τραχήλου, που συνήθως οφείλεται σε προηγούμενες χειρουργικές επεμβάσεις και αντιμετωπίζεται με περίδεση του τραχήλου στο τέλος του πρώτου τριμήνου.
 
Ανοσολογικά αίτια : Όταν το κύημα αναγνωρίζεται ως ''ξένο'' από τη μητέρα και ο οργανισμός της δεν το προστατεύει αλλά αντιθέτως το απορρίπτει. Ο εντοπισμός αυτών των αιτίων γίνεται μέσω αιματολογικών εξετάσεων και ειδικού ελέγχου του υλικού που απεβλήθη. Η θεωρία αυτή έχει ατονήσει τα τελευταία χρόνια, μιας και μελέτες δεν επιβεβαιώνουν αυτόν το μηχανισμό αποβολής.
 
Λοιμώξεις (τοξόπλασμα, κυτταρομεγαλοϊός, ερυθρά, μυκόπλασμα, χλαμύδια): Η θέση των λοιμώξεων ως πιθανή αιτιολογία των καθ' έξιν αποβολών, δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί αφού έχουν συσχετιστεί περισσότερο με μεμονωμένες αποβολές και όχι τόσο με καθ΄ έξιν αποβολές.
 
Άγνωστα αίτια: Σε μεγάλο ποσοστό (20-30%) η αιτία των καθ' έξιν αποβολών παραμένει ανεξήγητη. Εδώ ίσως πρέπει να αναφέρουμε πως περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως κάπνισμα, υπερκατανάλωση καφεΐνης και αλκοόλ, έντονο stress, ορισμένες χρόνιες παθήσεις και κατάχρηση ουσιών έχουν κατά καιρούς συσχετιστεί με τις καθ' έξιν αποβολές.
 

Εγγραφείτε στο Newsletter μας