Επικοινωνήστε μαζί μας

Τηλέφωνο 211 1844 763

Μικρογονιμοποίηση (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection, ICSI)

Αρχική / ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ / Μικρογονιμοποίηση (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection, ICSI)

Μικρογονιμοποίηση (Intra-Cytoplasmic Sperm Injection, ICSI)

Η μέθοδος αυτή χρησιμοποιείται στις εξής περιπτώσεις:
  1. Υπάρχει αίτιο υπογονιμότητας ανδρικού παράγοντα (κάποιες από τις παραμέτρους του σπερμοδιαγράμματος είναι μη φυσιολογικές).
  2. Σε περιπτώσεις προηγούμενης αποτυχημένης κλασσικής εξωσωματικής Γονιμοποίησης.
  3. Σε περιπτώσεις ανεξήγητης υπογονιμότητας με χαμηλό ωοθηκικό φορτίο και μικρό αριθμό ωαρίων κατά την ωοληψία.
Με τη μικρογονιμοποίηση ο εμβρυολόγος επιλέγει με τη βοήθεια του - υψηλής μεγέθυνσης - μικροσκοπίου τα καλύτερα μορφολογικά σπερματοζωάρια για αντίστοιχο αριθμό ωαρίων που έχουν συλλεγεί. Στη συνέχεια με τη βοήθεια λεπτού μηχανισμού προχωρά στην ένεση του σπερματοζωαρίου εντός του καθενός ωαρίου. Ακολουθεί περίοδος παρακολούθησης των ωαρίων για την εντόπιση αυτών που τελικά θα γονιμοποιηθούν και θα προχωρήσουν σε σχηματισμό εμβρύων.
 
Η όλη διαδικασία είναι πιο λεπτομερής και χρονοβόρα από την κλασσική IVF κατά την οποία τα ωάρια και σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε θρεπτικό υλικό και αφήνονται ώστε τα πιο δυνατά σπερματοζωάρια να επιτύχουν την διείσδυση εντός των ωαρίων και τη γονιμοποίησή τους.
 
Το εργαστήριό μας έχει υψηλά ποσοστά γονιμοποίησης με την ICSI και προτείνεται συχνά στις θεραπείες που πραγματοποιούμε, χωρίς περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας